Velkommen til MSJakobsen

Coach & Forløbsspecialist

Mette Stadager Jakobsen er iværksætter, igangsætter og inspirator

 

 

Og, - har et indgående kendskab til organisationer, der ser medarbejderne som vigtigtste ressourcer ind i det gode arbejdsliv, og hvor forbedringer og trivsel ikke kan stå alene.

At arbejde med det relationelle ligger dybt i DNA ´et.

 

 

 

 

 

 

 

MSJakobsen er en solid samarbejdspartner indenfor hospital, kommune og praksis med indgående kendskab til "systemet" på alle niveauer.

 • Feltstudier med fokus på samarbejde mellem ledelse og praksis (actionslæring). Særlig med fokus på organisationens kerneopgave.
 
 • Udvikling af solo-praksis. Fokus på kultur, samarbejde og effektivisering.
 
 • Certifceret i Extended DISC - adfærds-individniveau samt teams. Individuel tilbagemeldning samt i teams.
 
 • Coaching session i ledelse og organisation på individniveau samt teams. Emnerne er mange fra individniveau til teams, særligt ift. ledelsesudfordringer, afklaring, samarbejde og udvikling.
 
 • Inddragelse af det kommunale i fremtidens sundhedsvæsen. Herunder den nye kvalitetsdagsorden; fra kontrol til forbedring, fra regel til skøn og fra ydelse til samskabelse.
 
 • Sparring/coaching til ledere, medarbejdere, teams i følgeskab. Fokus rettet på, hvordan man kommer fra kontrol til  "blind spots" i virkeligheden, og ikke ”kun” bag lukkede døre. 
 
 • Observationer af arbejdsgange, kultur, samarbejde og sammenhæng.

 

 • Arbejdsgangsanalyser på mange hospitalsafdelinger - klinisk, organisatorisk og logistisk
 
 • Samarbejde mellem hospital, praktiserende læger og kommune i et tværgående projekt omkring kronikerforløb
 
 • Udvikling, implementering og fastholdelse af sammenhængendende og optimerede forløb til kirurgiske patienter på landsplan
 
 • Kultur og samarbejdsprojekt med fokus på vellykket fusion for et regionshospital

 

 • Forbedring af arbejdsgange og samarbejde i et tværfagligt perspektiv

 

 • Analyse, kortlægning og udvikling af "fremtidens" vision for rekuttering og fastholdelse på en klinisk serviceafdeling
 
 • Stort tværfagligt kompetenceudviklingsprojekt for en større hospitalsafdeling
 
 • Forbedring af arbejdsgange, organisering og kultur på flere afdelinger/afsnit - ledelse og medarbejder
 
 • Medarbejder og lederudviklingsforløb med fokus på systemisk tilgang
 
 • Ny klinisk profil i fusioinsproces - hvordan holder vi glæde og gejst
 
 • Facilitering af procesoptimering på arbejdsgange og samarbejde på en operationsafdeling på et mindre hospital
 
 • Udvikling af model for kompetenceudvikling i sundhedsvæsenets opbygning
 
 • Talentudvikling af innovative og kompetencegivende forløb i kommuner og på hospitaler
 
 • Rådgivning og faglig sparring i strategisk implementering af visuel formidling til operationspatienter
 
 • Workshop afholdelse over temaet "gider vi overhovedet hinanden?" til en medicinalvirksomhed
 
 • Rekutteringsopgaver  - bidrag til search for et større konsulentfirma
 
 • Tilbudsgivning sammen med et større konsulentfirma omkring totalanalyseprojekt på en kompleks medicinsk afdeling i Norge
 
 • Rådgivning vedr. facilitering af ny sygehusbyggeri i Danmark og Norden "det optimale byggeri set som brugere af sundhedsvæsenet"
 
 • Undervisning, foredrag og censorvirksomhed på bl.a. diplom og akademiniveau
 
 • Forfatter til artikler og bøger fokus rettet på ledelse, samarbejde og trivsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Coach & Forløbsspecialist

8800 Viborg E: