Velkommen til MSJakobsen

Rådgiver - Forløbsspecialist i Sundhedsvæsenet

Mette Stadager Jakobsen

-          Rådgiver og Forløbsspecialist i Sundhedsvæsenet

           RN, M-MBA, Psykologi, Coaching ledelse og Organisation

 

 

Hvad er det særlige ved MSJakobsen ...?

et, indgående kendskab til sundhedsvæsenet - hospital, kommune og praksis; organisatorisk, ledelsesmæssigt samt tæt på praksis.

Jeg har altid arbejde med ledelse; af den enkelte, af teams samt ledere. Jeg har endvidere undervist i utallige af timer særligt med fokus på innovativ og entreprenørskab.

Jeg er nysgerrighed på hvordan vi møder hinanden; med glæde, smil og tillid eller det modsatte? Hvad gør det ved vores fokus og dermed kvaliteter?

Jeg arbejder med medarbejder, leder og organisationsudvikling, coaching og sparring. Emnerne er mange fra individniveau til teams, eksempelvis ift. ledelsesudfordringer, afklaring, samarbejde og udvikling.

Min hypotese har alle dage været; "følgeskab er nøglen til en organisations succes".

Du er mere end velkommen til uforpligtende at kontakte mig på 23 42 59 79.

 

MSJakobsen er en solid samarbejdspartner indenfor hospital, kommune og praksis med indgående kendskab til "systemet" på alle niveauer.

 • Feltstudier med fokus på samarbejde mellem ledelse og praksis (actionslæring).  Særlig med fokus på organisationens kerneopgave.
 
 • Certifceret i Extended DISC - adfærds-individniveau samt teams. Individuel tilbagemeldning samt i teams.
 
 • Coaching session i ledelse og organisation på individniveau samt teams. Emnerne er mange fra individniveau til teams, særligt ift. ledelsesudfordringer, afklaring, samarbejde og udvikling.
 
 • Inddragelse af det kommunale i fremtidens sundhedsvæsen. Herunder den nye kvalitetsdagsorden; fra kontrol til forbedring, fra regel til skøn og fra ydelse til samskabelse.
 
 • Sparring/coaching til ledere, medarbejdere, teams i følgeskab. Fokus rettet på, hvordan man kommer fra kontrol til  "blind spots" i virkeligheden, og ikke ”kun” bag lukkede døre. 
 
 • Observationer af arbejdsgange, kultur, samarbejde og sammenhæng.

 

 • Arbejdsgangsanalyser på mange hospitalsafdelinger - klinisk, organisatorisk og logistisk
 
 • Samarbejde mellem hospital, praktiserende læger og kommune i et tværgående projekt omkring kronikerforløb
 
 • Udvikling, implementering og fastholdelse af sammenhængendende og optimerede forløb til kirurgiske patienter på landsplan
 
 • Kultur og samarbejdsprojekt med fokus på vellykket fusion for et regionshospital

 

 • Forbedring af arbejdsgange og samarbejde i et tværfagligt perspektiv

 

 • Analyse, kortlægning og udvikling af "fremtidens" vision for rekuttering og fastholdelse på en klinisk serviceafdeling
 
 • Stort tværfagligt kompetenceudviklingsprojekt for en større hospitalsafdeling
 
 • Forbedring af arbejdsgange, organisering og kultur på flere afdelinger/afsnit - ledelse og medarbejder
 
 • Medarbejder og lederudviklingsforløb med fokus på systemisk tilgang
 
 • Ny klinisk profil i fusioinsproces - hvordan holder vi glæde og gejst
 
 • Facilitering af procesoptimering på arbejdsgange og samarbejde på en operationsafdeling på et mindre hospital
 
 • Udvikling af model for kompetenceudvikling i sundhedsvæsenets opbygning
 
 • Talentudvikling af innovative og kompetencegivende forløb i kommuner og på hospitaler
 
 • Rådgivning og faglig sparring i strategisk implementering af visuel formidling til operationspatienter
 
 • Workshop afholdelse over temaet "gider vi overhovedet hinanden?" til en medicinalvirksomhed
 
 • Rekutteringsopgaver  - bidrag til search for et større konsulentfirma
 
 • Tilbudsgivning sammen med et større konsulentfirma omkring totalanalyseprojekt på en kompleks medicinsk afdeling i Norge
 
 • Rådgivning vedr. facilitering af ny sygehusbyggeri i Danmark og Norden "det optimale byggeri set som brugere af sundhedsvæsenet"
 
 • Undervisning, foredrag og censorvirksomhed på bl.a. diplom og akademiniveau
 
 • Forfatter til artikler og bøger fokus rettet på ledelse, samarbejde og trivsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    
Rådgiver & Forløbsspecialist Sundhedsvæsenet 8800 Viborg E: