Organisationsstruktur & Processer

Organisationsstruktur & Processer

Jeg har arbejdet med processer gennem de sidste 25 år. Processer hvor fokus ofte drejer sig om alt fra samarbejde og relationer til optimering af arbejdsgange. Altid med udgangspunkt i hvad der skaber værdi for den enkelte og fællesskabet.

Jeg oplever at procesarbejde med høj grad af involvering er med til at skabe gennemsigtighed og ejerskab for alle i organisationen. Men jeg passer godt på og er bevidst om risikoen!

Der skal handling til! Når man involverer, får man holdninger og engagement, og et krav om at de meningsfulde bidrag skal omsættes i organisationen, så der ikke skabes unødige negative historier med modstand og mistillid.

Min arbejdsform er til involvering og ejerskab med afsæt i det relationelle og eksperimenterende, uden at gå på kompromis med faglighed. Ny viden og nye eksperimenter kræver mod og villighed til forstyrrelse, samt ikke mindst at ledelsen tør gå forrest og bryde vaner, lave fejl og være på ukendt land. Sammen kan vi så meget mere.

Vi kan f.eks. samarbejde om:

  • Arbejdsgangsanalyser og optimering
  • Kvalitetsforbedringer
  • Facilitering af diverse processer
  • Ledelsesudviklingsforløb