Personlig udvikling

Personlig udvikling

Lederskabet er helt afgørende for at organisationer når deres mål. For at kunne lykkes som leder af sig selv og andre, skal man ikke kun have en teoretisk og praktisk viden om ledelse.

Hvis du involverer, får du mennesker til at bidrage, uanset om det er på medarbejder eller ledelsesniveau. Jeg tilbyder sparring og rådgivning i en fremadrettet proces.

Jeg har tæt samarbejde med medarbejdere og ledelser med forskellige udfordringer, på forskellige niveauer, med den erfaring, at jeg selv har været der!

Personlig udvikling er til medarbejderen der ønsker at udfordre sig selv i sit første lederjob, den mere erfarne leder eller til dig der ønsker selvindsigt og blik for hvad der giver glæde i hverdagen.

Et personligt udviklingsforløb indledes med en personlighedstest og vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke styrker og udviklingsområder har jeg?
  • Stemmer mit selvbillede overens med, hvordan andre ser mig?
  • Hvordan er jeg at arbejde sammen med?
  • Hvad skal jeg være opmærksom på for at nå organisationens mål?
  • Hvad glæder jeg mig til at bidrage med ind i organisationen?

Vi kan f.eks. samarbejde om:

  • Individuelle sparringsforløb til ledere og medarbejdere
  • Sparringsforløb til ledelser – individuelt og i teams
  • Personlighedstest & Rekrutteringsopgaver