Referencer2021-03-27T10:38:21+00:00

Associeret partner – samarbejde indenfor undervisning, relations- og salgsarbejde på sundhedsområdet

Mette S. Jakobsen har igennem en årrække været tilknyttet COK/Komponent som ekstern underviser, medlem af de faglige arbejdsgrupper under Kommunomuddannelserne samt som associeret partner ift. opsøgende salg og relations arbejde primært inden for sundhedsområdet og med særlig fokus på de jyske hospitaler.

Jeg har i alle årene oplevet Mette som en meget udadvendt, kompetent og ansvarlig underviser og samarbejdspartner.

Mette arbejder på et højt fagligt niveau i sine funktioner og opgaver. Har stor indsigt i de strategiske sundhedsfaglige temaer og udviklingstendenser på området. Mette arbejder struktureret og med et altid højt engagement, arbejdskapacitet samt robusthed. Hun er ambitiøst på de studerende og organisationens vegne og i sin egen tilgang til, at skabe resultater og positionere COK/Komponent som en central aktør på sundhedsområdet.

Mette er professionel, altid ordentlig i sit arbejde og i sine relationer og har derfor let ved at indgå i konstruktive samarbejder med andre funktioner og fagligheder internt som såvel eksternt. Jeg oplever desuden, at Mette evner at bevæge sig på de forskellige organisatoriske niveauer i regionerne som led i det konsultative og opsøgende arbejde fra beslutningstagere på chefniveau, til ledelsesfunktionerne ude i frontlinjen.

Poul Erik Hansen
Afdelingsleder Komponent
Kommunernes udviklingscenter

Fælles tværfaglig arbejdsdag – Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital

Tak for din indsats og meget positive tilgang i forbindelse med afholdelse af en fælles tværfaglig arbejdsdag i Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital. Vi fik sat fokus på ”det gode arbejdsliv, mindset med rette prioriteringer” med gode drøftelser, snakke og grin.

En arbejdsdag der blev en energigivende og berigende seance for alle.

Astrid Højgaard FECSM
Ledende overlæge
Formand for SSSM
Ledende overlæge Klinisk lektor Sexologisk Center
Aalborg Universitetshospital

Teamudviklingsproces DSR – Kreds Midtjylland

Hvor er jeg imponeret over, at du kan indfange meget komplekse og ustrukturerede tanker, ideer og visioner og transformere dem til et enkelt og overskueligt program, for en arbejdsdag der blev en energigivende og berigende seance for alle medarbejdergrupper på kontoret.

Ann Dahy
Kredschef for Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland

Visionsproces for Ledende lægesekretærer

Tak for det store arbejde du har bidraget med – gode refleksioner, vejledning og støtte og ikke mindste din gode og utrættelige energi og professionalisme.

Tak for din udfordrende tilgang til tingene, dine spark og ikke mindst kæmpe overblik og arbejde i forhold til at samle 5 regioners input. Det har været en fornøjelse og jeg håber vores veje krydses igen på et tidspunkt.

Du er autentisk og dig selv, du er tydelig og har den råde tråd igennem processerne, det giver overblik og tryghed, for så kan deltagerne godt gå ud ad en tangent, uden at vi bliver afsporet. Så keep on the good work! 🙂

Altså, jeg kommer sådan til at savne din energi og dit smittende grin. Jeg håber virkelig at vores veje krydses igen allersnarest. TAK fordi du er lægesekretærernes fortaler.

Jannie Wacker Lentz Mortensen
Ledende lægesekretær Rigshospitalet
Neurokirurgisk Klinik

Jette Vollbrecht Amdi
Sekretariatets leder, Hospitalsenden Vest
Gynækologisk, Urinvejskirurgisk, Kirurgisk Afdeling

Lena Brøndlund
Ledende lægesekretær
Akutafdelingen HE Midt

Dorthe Vestergaard
Ledende lægesekretær
Børn & Unge Hillerød

Udviklings-og Samarbejdsproces

Jeg vil gerne takke dig for et samarbejde, hvor du har været sparringspartner og direkte aktør ind i en vanskelig personalekultur. Du har haft en sikker forståelse af, hvad det har krævet for forudsætninger at gå ind i opgaven og du har respektfuldt været afsøgende, men også turdet stille de svære spørgsmål.

Du har været fleksibel ift. at holde fokus på opgaven fremfor den først planlagte proces og sammen har vi kunnet vende, hvilke samarbejdspartnere vi skulle inddrage i processen.

Jakob Paludan
Ledende overlæge
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Værdi og Kulturproces – Ældreområdet Viborg Kommune

På Rehabiliteringscenter Viborg (RCV), har vi i første halvår 2019, brugt Mette S. Jakobsen som konsulent til at faciliterer værdi og kultur proces.

Med fokus på kerneopgaven har vi ønsket at sætte værdier og kultur først, netop for at skabe Èt fælles VI omkring det tværfaglige samarbejde. En proces som skal danne fremtidens værdigrundlag for RCV. ’

Opgaven er først og fremmest, at definerer udfordringer og indsatser i opgaveforståelse og processer, med det sigte at, kultur og rollefordeling, ensretning i arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse og vidensdeling og kompetenceudvikling skal danne baggrund for et tværfagligt miljø med et fælles sprog, bedre borgerforløb og ikke mindst en robust og transparent organisation.

Mette har via feltstudie i alle faggrupper afdækket fokusområder, som efter fælles præsentation har dannet grundlag for diverse tværfaglige workshops, hvor der er arbejdet konstruktivt og målrettet med indsatserne.

Mette har en personlighed der er fyldt med energi og humør, ikke mindst er hun er en meget dygtigt, engageret og dedikeret konsulent som har sin faglighed i orden.

Mette formår at have de involverede parter med sig, det uanset om det er medarbejdere eller ledere der skal ”flytte” et mind-set.  Mette er yderst struktureret og pligtopfylden og hun er hurtig til at følge op på processer og aftaler, således der altid er fremdrift.

Første step på rejsen er nu fuldført og jeg håber meget på, at vi også på næste step kan have Mette med som en aktiv part.

Grethe Vestergaard Nielsen
Leder Rehabiliteringscenter og Akutteam
Viborg Kommune

“Flyttemand” i stort kompetenceudviklingsprojekt på Hjertesygdomme – Aarhus Universitetshospital Skejby

Vi sætter stor pris på dine kompetencer, din personlighed og fantastiske evne til at skabe ejerskab blandt medarbejdere af “alle slags”.

Du gør det rigtig godt!

Anne Kaltoft & Rikke Degn
Ledende overlæge, ph.d., MPH & Oversygeplejerske
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital Skejby

Hjerteklinikken Regionshospitalet Randers

Mette har igennem det seneste år fungeret som projektleder i forhold til ”fremtidens hjerteklinik”.

Efter et samlet Kick off møde er der blevet afviklet flere tværfaglige workshops. Mette har i denne forbindelse fungeret som kaptajn i processerne.

Mette udviser en god smitsom energi, og forstår at få alle med i processen.

Mette har altid været særdeles velforberedt og parat til at stille de svære spørgsmål, hvilket har været den fremdrivende kraft i projektet.

Vi har været glade for at samarbejde med Mette uden hende havde dette projekt været en meget vanskelig opgave.

Mette har turdet udfordrer alle såvel ledere som medarbejder, hvilket er gavnligt i alle processer.

Bente Fogh
Oversygeplejerske
Medicinsk afdeling
Regionshospitalet Randers

Kære Mette

Jeg siger mange tak for din hjælp og jeg har personlig lært meget af dig og din måde og organisere på, og det er jeg meget taknemlig for!

Kiomars Mahboubi
Kardiologisk overlægespecialist
Regionshospitalet Randers

Udviklingsforløb DSR – Kreds Midtjylland

Mette har med hendes engagement og kompetencer været med til at udvikle vores sekretærteam. En proces med udvikling af vores kerneopgave samt styrkelse af teamet. Hun er lyttende, inspirerende, energisk – men kan også hurtig omstille sig fra det planlagte program, hvis der var behov for dette. Mettes tilgang til opgaven vises med respekt og nysgerrighed, således der hurtigt skabes tillid og processen flyder nemt og hurtigt for alle.

Forløbet har været en positiv oplevelse for alle.

Administrative sagsbehandlere DSR & Kredschef Ann Dahy
Dansk sygeplejeråd
Kreds Midtjylland

Hvordan flytter man en kæmpe organisation? Med Mette ved roret er vi sikret en velforberedt procesleder!

I efteråret 2017 besluttede Centerledelsen og ledende lægesekretær i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Herning og Viborg, at sætte fokus på etablering af et fælles BUC med fokus på kerneopgave, samarbejde, kultur, samtidig med den fremadrettede tværfaglige og tværgående arbejdstilrettelæggelse. Et projekt hvor organisationen flytter fra Risskov til Skejby samt Herning til Gødstrup.

Mette har fra starten være tilknyttet projektet som gennemgående konsulent.

Mettes indgående kendskab til hospitalsverdenen og særligt lægesekretærfaggruppen har haft stor betydning for både deltagere og projektet. Samt ledelsen hvor Mette har bidraget med relevant og faglig kompetent ledersparring.

Mettes personlige kompetencer, smittende humør, store drive og dynamik medvirker til at selv tunge processer får en høj grad af lethed. En vedholdenhed i inddragelse og motivation af medarbejderne karakteriserer ligeledes Mette i arbejdet.

Mette er garant for, at der er god energi i processerne, at der skabes resultater samt at gøre det teoretiske stof vedkommende og forståeligt og tilpasset faggruppen.

Mette er grundig i sin research af organisationen og har således været på feltstudier rundt i hele organisationen – talt med såvel mono- som tværfaglige medarbejdere og ledere, hvilket har bibragt en vigtig viden til de videre temaer samt processer i projektet.

Med Mette ved roret er vi sikret en velforberedt procesleder.

Mette anvender praktiske eksempler fra den virkelige verden og gør det dermed nærværende for faggruppen.

Vi er så heldige at kunne fortsætte samarbejdet med Mette også i efteråret 2018 – og vi ser frem til det fortsatte samarbejde og få skabt flere resultater til gavn for medarbejdere og organisation.

Vi kan på det varmeste anbefale Mette til enhver organisation der ønsker en dedikeret, kompetent, dynamisk og løsningsorienteret konsulent med fokus på gode og varige løsninger.

Jette V. Amdi
ledende lægesekretær
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Herning og Viborg

Fantastisk samarbejdspartner, formidler og underviser

Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Mette omkring forskellige opgaver i Center for Offentlig Kompetenceudvikling gennem de sidste år (www.cok.dk)

Mette har en bred faglig viden og er utrolig kompetent som underviser og formidler.

Mette er dybt engageret og udstråler stor passion. Hun er lyttende og empatisk, sætter gerne sig selv i spil for at vise vejen. Lang ledererfaring fra region og kommune skinner igennem hendes tilgang til de givne opgaver. Hun er særdeles velforberedt, hvilket gør at hun har overskud til at udfordre forforståelsen af, hvordan en opgave kan løses og ikke bare at; ”gøre som vi plejer”.

Mette sætter rammen for et godt, trygt og humoristisk læringsmiljø med et smittende humør. Hun er som person både støttende og udfordrende, og sætter en stor ære i at arbejde med selvforståelse og tro på egne evner. At skabe gode relationer til forskellige typer af mennesker er en af Mettes helt stærke sider. Hun har modet til at turde udfordre studerende, samarbejdspartnere i COK og øvrige aktører, hvilket er gavnligt i alle processer som en naturlig del ind i udviklingen.

Vi giver Mette vores allerbedste anbefalinger og sætter stor pris på, at hun er samarbejdspartner og et aktiv for COK.

Lene Mikkelsen
CHEFKONSULENT, M.Ed.
Master i Voksenuddannelse & HRD
Center for Offentlig kompetenceudvikling

“Flyttemand” i stort kompetenceudviklingsprojekt på Hjertesygdomme – Aarhus Universitetshospital Skejby

Mette S. Jakobsen har gennem længere tid fungeret som projektleder på et stort kompetenceudviklende projekt med fokus på en robust og transparent organisation, bedre patientforløb, tværfagligt miljø samt lægesekretærens rolle fremadrettet.

Mette har løst opgaven til vores store tilfredshed. Mette har bidraget med stor faglig indsigt samt mangeårig ledelseserfaring, krydret med stor viden om forandringsprocesser og en fantastisk evne til at motivere alle personalegrupper på Hjertesygdomme.

Mette udviser engagement, respekt og nysgerrighed for det faglige område, hun bevæger sig ind på, samt for de involverede medarbejdere. På den måde blev der hurtigt skabt gensidig tillid. Mette har med unikke egenskaber formået at agere ”flyttemand” med blik for betydningen af, at få mennesker til at udvikle sig på såvel individ, gruppe samt ledelsesniveau.

Mette kommer med en ligefremhed, en positiv og livsglad indstilling til opgaven og de involverede parter. Mette udfordrer for forståelsen af, hvordan en opgave skal løses, som gør, at der kan tænkes anderledes med blik for innovative forandringsprocesser.

Mette har altid været særdeles velforberedt og parat til at stille de svære spørgsmål, hvilket har været den fremdrivende kraft i projektet. Mette har turdet udfordrer alle såvel ledere som medarbejder.

Vi ser frem til sammen med Mette at fortsætte rejsen.

Vi giver Mette vores allerbedste anbefalinger.

Anne Kaltoft & Rikke Degn
Ledende overlæge, ph.d., MPH & Oversygeplejerske
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital Skejby

Regionalt tværfagligt projekt i lægepraksis – Viborg

Mette S. Jakobsen har gennem de sidste måneder fungeret som proceskonsulent på et regionalt tværfagligt projekt i praksis. Opgaven lød på hensigtsmæssige ændringer af arbejdsgange og organisering i praksis ud fra et tværfagligt perspektiv, herunder kultur og samarbejde.

Mette udviste fra start, engagement, respekt og nysgerrighed for det faglige område, hun bevæger sig ind på, samt for de involverede medarbejdere. På den måde blev der hurtigt skabt tillid mellem Mette og gruppen. Mette kommer med en ligefremhed, en positiv og livsglad indstilling til opgaven og de involverede parter. Man kan kun blive i godt humør af, at være sammen med Mette.

Mette udfordrer for forståelsen af, hvordan en opgave skal løses, som gør, at der tænkes anderledes, og ud af boksen. Mette har altid været særdeles velforberedt og parat til at stille de svære spørgsmål, hvilket har været den fremdrivende kraft i projektet.

Mette har løst opgaven til vores store tilfredshed. Mette har bidraget med stor faglig indsigt, overblik, stor viden om forandringsprocesser og en fantastisk evne til at motivere personalet.

Vi har været glade for at samarbejde med Mette og uden hende havde dette projekt været en meget vanskelig opgave.  Mette har turdet udfordrer alle såvel leder som medarbejdere, hvilket er gavnligt i alle processer.

Det er tydeligt i Mettes tilgang til opgaven, at hun har lang ledererfaring bag sig. Det skinner igennem hendes måde at tilgå opgaven på, hvilket smitter af på processen.

Jeg kan kun give mine allerbedste anbefalinger.

Ilse Nielsen
Praktiserende læge
Vesterbrogade 8, 2. th Viborg

Billeddiagnostisk afdeling Hospitalsenheden Horsens

Mette Jakobsen har igennem det sidste år fungeret som projektleder på et stort tværfagligt projekt ” Fremtidens BDA” i Billeddiagnostisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

Mette startede i efteråret 2015 med feltstudie hos hele personalegruppen, hvorefter alle indsamlede data blev præsenteret for personalet samt Hospitalsledelsen til et kick off møde. Efterfølgende har vi i foråret 2016 startet 4 workshops op, med repræsentation fra alle de faggrupper vi har i Billeddiagnostisk afdeling. Det har været meget spændende at arbejde tværfagligt med arbejdsgangsanalyser, og vi er fortsat godt i gang med arbejdet.

Mette har en skøn personlighed og er virkelig faglig dygtig, det er tydeligt at hun har mange års ledelseserfaring med i rygsækken. Hun har fra første dag, med sin dynamiske tilgang til opgaven, fået alt personalet med på vejen. Det er så tydeligt at Mette brænder for de ting hun går i gang med, og det smitter af på dem hun arbejder sammen med – man er altid glad og i godt humør når man har arbejdet sammen med hende.

Mette er meget pligtopfyldende og hun er rigtig god til at få fulgt op på de aftaler vi har lavet i de forskellige workshops. Hun har været hurtig til at få renskrevet referater og handleplaner efterfølgende, hvilket har lettet den videre planlægning for afdelingen.

Alt i alt er vi særdeles tilfredse med Mettes tilgang til den opgave hun har fået hos os, og vi kan kun medgive hende de allerbedste anbefalinger.

Jette V. Amdi & Janni Schmidt
Ledende Lægesekretær & Konstitueret Afdelingsradiograf
Billeddiagnostisk afdeling
Hospitalsenheden Horsens

Regionshospitalet Randers

Mette Jakobsen har gennem 12 måneder fungeret som den ene af to projektledere på et stort tværfagligt kompetenceudviklende projekt. Mette har løst opgaven til vores store tilfredshed. Mette har bidraget med stor faglig indsigt, overblik, stor viden om forandringsprocesser og en fantastisk evne til at motivere kursusdeltagerne. Vi kan kun give Mette vores bedste anbefalinger.

Eva K. Andersen
Ledende overlæge, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling
Regionshospitalet Randers

Samarbejdspartner – Konsulentforløb

Mette har været min samarbejdspartner i to forskellige forløb om optimering af arbejdsgange og forbedring af trivslen. Jeg kan varmt anbefale Mette i lignende forløb. Hun formår på en tillidsvækkende måde at træde ind på en arbejdsplads og få input til, hvad der fungerer godt hvad der er behov for at arbejde videre med. At skabe gode relationer til forskellige faggrupper og forskellige typer af mennesker er en af Mettes stærke sider. Det betyder, at hun er vellidt og får skabt tryghed i processerne til at der kan blive trukket i arbejdstøjet. Mette kan også med fingeren på pulsen sige tingene direkte og ærligt, så det kan modtages konstruktivt. Det er tydeligt, at Mette vil skabe forbedringer og jeg er sikker på, at hun altid vil gøre sit bedste.

Line H. Hansen
Organisationskonsulent
Koncern HR, Udvikling. Region Midtjylland

Reumatologisk afdeling U, Aarhus Universitetshospital

Vi haft Mette som konsulent. Opgaven lød på hensigtsmæssige ændringer af arbejdsgange og organisering i afdelingen  ud fra et tværfagligt perspektiv.  Desuden blev der arbejdet med kulturen i den selv samme gruppe.

Mette udviser engagement, respekt og nysgerrighed for det faglige område, hun bevæger sig ind på, samt for de involverede medarbejdere. På den måde blev der hurtigt skabt tillid mellem Mette og gruppen. Mette kommer med en ligefremhed, en positiv og livsglad indstilling til opgaven og de involverede parter. Man kan kun blive i godt humør af at være sammen med Mette. Hun udfordrer for forståelsen af, hvordan en opgave skal løses, der tænkes nyt.

Det er tydeligt i Mettes tilgang til opgaven, at hun har lang ledererfaring bag sig. Det skinner igennem hendes måde at tilgå opgaven på, hvilket smitter af på processen. Vi har været utrolig glade for at have haft Mette som konsulent i forløbet i afdelingen, og jeg kan kun give hende de bedste anbefalinger.

Iben Schou-Hansen
Oversygeplejerske Reumatologisk afd. U
Aarhus Universitetshospital

Undervisning Center for Kompetenceudvikling (COK) – Sundhedskommunom og Diplom i Ledelse

Mette er en meget kompetent og særdeles erfaren underviser. Mette er ekstern underviser for COK i bl.a. Odense og Århus. Dels i udvikling og formidling af fagstof inden for sundhedssektoren samt i relation til den innovative medarbejder.

Jeg oplever Mette som en meget kompetent og dynamisk person. Mette er medlem af landsdækkende arbejdsgrupper, udvikler centrale skriftlige eksamensopgaver og fungerer som ekstern censor. Jeg kan kun give Mette de allerbedste anbefalinger, hun varetager på bedste vis COK`s interesser og er et godt forbillede for de studerende og ansatte.

Marna Thymann
Uddannelsesleder
Center for Kompetenceudvikling (COK)

De varmeste anbefalinger – Innovationsforløb Norddjurs Kommune

Mette Jakobsen har over 5 måneder varetaget undervisningen i modulet Fremtidens administrative medarbejder. ” Den innovative medarbejder – et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, rammer og relationer i arbejdet ”.

Der har deltaget 14 administrative medarbejdere fra vidt forskellige administrative enheder indenfor sundheds og omsorgsområdet.

Medarbejdere med vidt forskellig faglig, arbejdsmæssig og personlig baggrund for at deltage i kurset.

Hos de fleste medarbejdere var der ikke den store motivation til at sætte sig på skolebænken.

Flere havde ikke deltaget i længere varende kompetence forløb de sidste 20 år.

Mette Jakobsens tilgang til undervisning af målgruppen har været imponerende.

Kursisterne har i deres evaluering givet udtryk for at Mette:

  • er faglig dygtig og i særlig grad et fantastisk menneske – en stor personlighed.
  • et sprudlende energibundt der har forstået at presse hver enkelt deltager lige netop dertil hvor det begyndte at gøre en forskel,
  • understøttende og udfordrende i sin undervisning, varm, omsorgsfuld og åben.
  • har evnen til hurtig omstilling, når det veltilrettelagte program, ikke var realiserbart pga. deltagernes behov.
  • brænder for det hun gør og hun brænder igennem.

Ninna Thomsen
Konsulent, større strategiske og tværgående projekter
Sundhed og Omsorg
Norddjurs Kommune

Undervisningsforløb Viborg Kommune ”den innovative medarbejder”

Mette Jakobsen, som har været underviser i forløbet, har været et stort aktiv. Mette opleves som en sprudlende og humørfyldt underviser. Hun leverer inspirerende og levende oplæg, som er understøttende for undervisningen. Mette er altid velforberedt til undervisningen, og hun har en god forståelse for variationen mellem tavle, dialog og kreative øvelser.

Mette har en bred faglig viden og er utrolig kompetent inden for faget. Mette er dybt engageret og udstråler stor passion for innovation.

Mette er lyttende og empatisk, og hun bruger gerne sig selv til at vise vejen. Hun sætter rammen for et godt, trygt og humoristisk læringsmiljø. Hun er som person både støttende og udfordrende, så hun har medvirket til at rykke ved lønkonsulenternes selvforståelse og deres tro på egne evner.

Ledelsen i Personale og Organisation har gennem forløbet været i dialog med Mette i forhold til form, indhold og individperspektiver. Også her agerer Mette professionel og samtidig med stor empati og forståelse for både forløb, medarbejdere, ledelse, undervisning og trivsel.

Alt i alt har vi været meget tilfredse med Mettes tilrettelæggelse og afvikling af undervisning, hendes faglige kompetencer og hendes skønne tilgang til medarbejdere og ledelse.

Vinnie Vinter – Afdelingsleder
Personale og Organisation
Viborg Kommune