Strategisk udvikling

Strategisk udvikling

Det er en kendt ”hemmelighed” at strategiske tiltag kan være sværere at få gjort til virkelighed, praksisnære og ikke mindst meningsfyldte for dem det handler om, nemlig medarbejderen, ledelsen og hele organisationen.

En barriere er, at man ikke altid har alle nødvendige kompetencer i sin egen organisation til at understøtte det strategiske arbejde. Jeg har gennem årene opbygget spidskompetencer inden for strategisk udvikling samt ikke mindst at få fulgt tingene ”til dørs” og dermed implementeret.

Min arbejdsform er kendetegnet ved at sætte spor, med fokus på ejerskab, meningsfuldhed og tiltro til den enkelte. Mange tiltag – både de strategiske og praksisnære – når desværre ikke til at blive ført ud i livet. Det kan vi sammen gøre noget ved!

Vi kan f.eks. samarbejde om:

  • Længerevarende tilknytning i større organisatoriske initiativer, hvor jeg f.eks. i en fusions, afvikling eller udviklingsproces, mere eller mindre ”flytter ind for en tid”
  • Understøtte, sparre og rådgive omkring strategiprocesser
  • Strategisk rådgivning til ledelsesniveau